SEO analýza

Neprichádzajú Vám noví zákazníci a umiestnenie v Google postupne klesá? Nečakajte a dajte si vypracovať SEO analýzu!

Spracujeme kvalitnú SEO analýzu!

Podľa kvalitnej vypracovanej SEO analýzy webu Vám vieme poukázať na prípadne chyby a nedostatky. Máme odborné a osvedčené analýzy od SEO Power Suite a Ahrefs, audit eshopov, webových a firemných stránok, ktoré Vám ukážu správny smer napredovania. SEO audit a analýza je súčasťou SEO (Search Engine Optimization). 

Zistite výsledok rýchlo a okamžite!  SEO analýza obsahuje množstvo grafov a tabuliek pre indexovanie a prehľadávanie, lokalizáciu, presmerovanie, kódovanie a technické faktory, obrázky, URL, odkazy, faktory spätných odkazov, on page faktory, indexovanie vo vyhľadávačoch, rýchlosť načítania webu pre PC a mobil.

Naša odborná SEO analýza obsahuje veľa dôležitých údajov a grafov!

  1. Pre indexovanie a prehľadávanie analyzujeme zdroje so stavovým kódom 4xx, zdroje so stavovým kódom 5xx, zdrojov z indexovania, stránka 404 je nastavená správne, robots.txt súbor a xml sitemaps.

SEO analýza indexovanie a prehľadávanie2.  Analýza lokalizácie obsahuje jazykové verzie, stránky s prvkami hreflang, nesprávne jazykové kódy, neplatná URL adresa, chýbajúce spätné odkazy, konfliktné prvky hrelfang, nekanonické stránky s prvkami hreflang, chýba x predvolených hodnôt a neúplné hodnoty hreflang.

SEO analýza lokalizácia3. Na presmerovanie analyzujeme pevné www a nie www verzie, problémy s verziami stránok HTTP/HTTPS,  stránky s presmerovaním 302, stránky s presmerovaním 301, stránky s dlhými reťazcami presmerovania, stránky s meta obnovou a stránky s rel canonical. 

SEO analýza presmerovanie4. Ohľadom kódovania a technických faktorov analyzujeme priateľské k mobilom, stránky HTTP s problémami so zmiešaným obsahom, stránky s viacerými kanonickými adresami URL, stránky s rámikmi, príliš veľké stránky.

SEO analýza kodovanie a technické faktory5. Pri analýze obrázkov kontrolujeme rozbité obrázky a prázdny alternatívny text. 

SEO analýza obrázkov6. Analýza URL stránky ohľadom dynamickej adresy URL a príliš dlhej adresy URL.

SEO analýza URL7. Odkazy na webe analyzujeme pre nefunkčné odkazy, stránky s nadmerným počtom odkazov a počet dofollow odkazov na webe. 

SEO analýza odkazov na webe8. Faktory spätných odkazov kontrolujeme počet prepojených domén, počet IP adries, počet blokov, počet nofollow odkazov.

SEO analýza faktory spätných odkazov9. Dôležitá analýza on-page faktory pre prázdne meta nadpisy, duplicitné meta nadpisy, dlhý meta nadpis, prázdny meta popis, duplicitný meta popis a príliš dlhý meta popis.

SEO analýza on page faktorov10. Indexovanie vo vyhľadávačoch analyzujeme pre indexovanie počet  v Google, indexovanie počet  v Bing, indexovanie počet  v Yahoo a rýchlosť načítania domény ohľadom rýchlosť načítania na PC a rýchlosť načítania na mobile.

SEO analýza indexovanie a načítanie webu11. Analýza umiestnenia a smerovania odkazov v krajinách alebo umiestnenia odkazov ako text a obrázok.

SEO analýza umiestnenie a smerovanie odkazov

Spracujeme Vám kvalitná SEO analýzu webu, eshopu do 48 hodín od požiadavky a pošleme na váš e-mail!

Kvalitná SEO analýza

URL webu, eshopu
Email webu, firmy

SEO testy a analýzy

SEO služby a online marketing nemôžete robiť bez merania a testovania, lebo pre úspech dosahovania cieľov je potrebné spracovať kvalitnú SEO analýzu. Analýza sa hlavne zameriava na čas načítania webu, mobilnú verziu, použiteľnosť webu, prístupnosť webu, stav kľúčových slov, duplicitnosť obsahu, názov url, názov značiek html, kvalita obsahu webu, prehľad metaznačiek, sitemap a robots txt, presmerovanie url, vnútorne spojenia, množstvo subdomén, geografické zacielenie, externé prepojenie, obrázkové atribúty a kvalita kódu ohľadom on-page faktorov.  Konkurenčná analýza je dôležitým procesom SEO, kde pochopíte silné a slabé miesta vašej konkurencie pre dosahovanie našich cieľov.

Konkurenčný výskum a analýza

Konkurenčný výskum zabezpečuje dôležité informácie a údaje o vašej konkurencií. Informácie a vylepšenia, ktoré pomáhajú v napredovaní konkurentov môžete využiť vo svoj prospech. Konkurenčný výskum môžeme rozdeliť do 3 základných bodov:

Výskum kľúčových slov

Dôležitosť výskumu kľúčových slov je porozumieť cieľovému trhu a určiť vyhľadávanie obsahu, tovarov a služieb. Objavovať nové kľúčové slová, ktoré ste pre svoj obsah mohli zabudnúť. Kľúčové slová s vysokou a nízkou konkurenciou môžu byt pre vašu stránku veľkou výhodou. Podľa zistených kľúčových slov si stanovíte priority a získate strategickú výhodu.

Analýza obsahu

Základ SEO tvorí kvalitný a jedinečný obsah. Dobrý obsah môže obsahovať produktové stránky, blogové príspevky, videá, fórum, súbory pdf a pod.  Kvalitne spracovaný obsah môže bez práce získať množstvo spätných odkazov a návštevníkov.

Výskum spätných odkazov

Úlohou výskumu spätných odkazov je ukázať, ktoré kvalitné, tematické webové stránky odkazujú na vašich konkurentov a neodkazujú na Vás.  Webové stránky, ktoré odkazujú na viac konkurentov dosiahnu pre Vás vyššiu mieru úspešnosti budovania odkazov.