SEO analýza

Keď neviete aké chyby robíte, neviete sa zlepšovať a napredovať ! Každý z nás robíme nejaké malé chybičky pri tvorbe webových stránok a získavaní klientov pre okamžité nákupy tovarov, služieb. Niekomu stačí malé a správne usmernenie pri dosahovaní presných cieľov.  Máme odborné a osvedčené analýzy, audit eshopov, webových a firemných stránok, ktoré Vám ukážu správny smer napredovania.

SEO audit a analýza je súčasťou SEO (Search Engine Optimization)

seo test

SEO test a analýzy

SEO služby nemôžete robiť bez merania a testovania, lebo pre úspech dosahovania cieľov je potrebné spracovať kvalitnú SEO analýzu. Analýza sa hlavne zameriava na čas načítania webu, mobilnú verziu, použiteľnosť webu, prístupnosť webu, stav kľúčových slov, duplicitnosť obsahu, názov URL, názov značiek HTML, kvalita obsahu webu, prehľad metaznačiek, Sitemap a robots.txt, presmerovanie URL, vnútorne spojenia, množstvo subdomén, geografické zacielenie, externé prepojenie, obrázkové atribúty a kvalita kódu ohľadom on-page faktorov.

Konkurenčný výskum a analýza

Konkurenčný výskum zabezpečuje dôležité informácie a údaje o vašej konkurencií. Informácie a vylepšenia, ktoré pomáhajú v napredovaní konkurentov môžete využiť vo svoj prospech. Konkurenčný výskum môžeme rozdeliť do 3 základných bodov:

1.Výskum kľúčových slov

Dôležitosť výskumu kľúčových slov je porozumieť cieľovému trhu a určiť vyhľadávanie obsahu, tovarov a služieb. Objavovať nové kľúčové slová, ktoré ste pre svoj obsah mohli zabudnúť. Kľúčové slová s vysokou a nízkou konkurenciou môžu byt pre vašu stránku veľkou výhodou. Podľa zistených kľúčových slov si stanovíte priority a získate strategickú výhodu.

2. Analýza obsahu

Základ SEO tvorí kvalitný a jedinečný obsah. Dobrý obsah môže obsahovať produktové stránky, blogové príspevky, videá, fórum, súbory PDF a pod.  Kvalitne spracovaný obsah môže bez práce získať množstvo spätných odkazov.

1. Výskum spätných odkazov

Úlohou výskumu spätných odkazov je ukázať, ktoré kvalitné, tematické webové stránky odkazujú na našich konkurentov a neodkazujú na nás.  Webové stránky, ktoré odkazujú na viac konkurentov dosiahnu pre nás vyššiu mieru úspešnosti budovania odkazov.

Konkurenčná analýza je dôležitým procesom SEO, kde pochopíte silné a slabé miesta vašej konkurencie pre dosahovanie našich cieľov.