Linkbuilding

Linkbuilding je budovanie nových spätných odkazov

Získavanie kvalitných spätných odkazov

Pri SEO a linkbuildingu je veľmi dôležitá priorita získavania kvalitných, spätných odkazov na prvoradom mieste. Dobrý odkaz z vysoko navštevovanej webovej stránky môže priniesť dobrú návštevnosť a výborný predaj tovarov a služieb. Pokiaľ má webová stránka autoritu a je relevantná (napríklad blog o oblečení – máte eshop predaj tričiek), návštevníci sú pripravení na priamy nákup. Máme v ponuke tematické, slovenské blogy, weby a magazíny!!

kvalitné spätné odkazy pre malé firmy

Ako pridávať spätné odkazy?

Získavanie a prídávanie odkazov má svoje pomery a špecifikácie. Na obrázku sú možné riešenia a kombinácie spätných odkazov.

Pomer pridávania spätných odkazov

Linkbuilding služby

Kvalitné odkazy musia pridávať hodnotu pre SEO (umiestnenie vo vyhľadávači) a priamy kontakt zákazníkov (predaj, návštevnosť, otázky, informácie). Počas procesu budovania odkazov stanovujeme cieľ, ktorý chceme v časovom horizonte dosiahnuť.  Dĺžka dosiahnutia stanoveného cieľa pri získavaní odkazov závisí od konkurencie vášho odvetvia. Samozrejme každému musí byť jasne, že ziskavanie odkazov nebude z jedného dňa na druhý. Zameriavam sa na dlhodobý horizont (6 až 14 mesiacov), postupné napredovanie vo vyhladávači a návštevnosti. Nezabúdame na sociálne siete. Odkazy sú síce nofollow, ale zdieľanie a návštevnosť sociálnych sieti je veľká.  Dnes je viac ľudí na Facebook, Twitter ako na webe a blogu.

Zameriavame sa na stratégie rôznych odkazov podľa typov

  • spätné odkazy na vašu domovú web stránku
  • kvalitné odkazy obsahujúce vašu značku / názov spoločnosti
  • vaše odkazy na kľúčové slová / podľa vyhľadávania tovarov, služieb
  • odkazy na vnútorné web stránky /  kategórie a produktov

Dlhodobé pridávanie odkazov

Môžeme uvedené odkazy kombinovať podľa hodnotenia kľúčových slov v porovnaní s konkurenciou. Nepracujeme iba na vytváraní odkazov ako jednorázovej aktivite, ale získavam kvalitné odkazy  v dlhodobom  horizonte. Budovanie kvalitných, spätných odkazov spájam s vytváraním obsahu na sociálných sieťach. Kombinácia zaručuje zvýšenie návštevnosti a zisku pre vaše podnikanie.